Det blåser snålt kring populistiska vindkraftsbolag

Kära politiker, gammelpress, gröna partier, klimathysteriker och förvirrade vindkraftsförespråkare. Ta er samman innan det är försent, låt inte prestige och enkla väljarsympatier gå före sunt förnuft.

Jag vill först förklara två begrepp som kommer användas i nedanstående artikel.

Elcertifikat:
Alla bolag som köper eller säljer el är kvotpliktiga. Det innebär att de tvingas producera eller köpa elcertifikat motsvarande den andel el de producerar. Dessa skattepengar/elcertifikat går sedan till vindkraftsbolagen.

Förnyelsebar energi:
Av Sveriges totala elproduktion på 144 tWh stod vindkraften för 2 tWh senaste året. I dagsläget har vi runt 1100 vindkraftverk med en total installerad effekt på 1000 MW. Det innebär en verkningsgrad på runt 22 procent. Det finns EU-beslut på att vi måste bygga ut den förnyelsebara energin (där vindkraft ingår), så att den motsvarar 20 procent av elproduktionen år 2020.

Branscher som finansieras via bidrag brukar drabbas av en massa lycksökare, vindkraftsbranschen är långt ifrån något undantag. Trots gynnsamma regler och skattesubventioner som skulle fått vilket olönsamt verkstadsbolag som helst att jubla, börjar det knaka i fogarna på flera av de tidigare så framgångsrika vindkraftsbolagen. Officiellt skyller man på att alla upphandlingar sker i Euro och att det slår hårt mot branschen. Det kan vara på sin plats att påpeka att i stort sett alla inköp utomlands sker i Euro eller Dollar. Sedan finanskrisens början i mitten av 2007 har kursen på Euron gått upp ungefär 15 procent (9,20 till 10,80). Detta uppges vara orsaken till de dåliga resultaten för vindkraftsbolagen. Vilken annan bransch som importerar varor och material drabbas inte när valutan försämras? Jo, alla naturligtvis. Räntan för att finansiera verksamheterna har under samma tid mer än halverats och skuldsättningen är hög i de flesta av vindkraftsbolagen, ändå blåser pengarna rakt igenom och dränerar bolagen. Men så är det, ju lättare det varit att etablera bolagen desto känsligare blir man när marknaden tuffas till. Varför skulle vindkraftsbolagen drabbas hårdare vid valutaförändringar än bolag som Hennes & Mauritz, där alla produkter köps och betalas i Euro och Dollar. Varför gör H&M valutavinster under samma period som vindkraftsbolagen säger sig förlora pengar? Jo, för att de är vana vid denna typ av handel och vet hur man valutasäkrar och drar nytta av svängningarna. Proffsigare ledning och management. Oproffsiga ledningar och skattesubventioner är orsaken till att bolagen blöder, inte valutan.

Trots de redan höga och socialistiska subventionerna av vindkraftsel tycker inte Svensk Vindenergi att det räcker. Nu vill de se en förändring i elcertifikatsystemet så att elbolagen tvingas köpa fler skattesubventionerade certifikat än deras elproduktion. Jag vill påpeka att det jag skriver om händer i Sverige år 2009, det är inte Nordkorea, även om det verkar så. Svensk Vindenergis vice VD Gunnar Fredriksson säger att ett nytt tvång som tvingar bolag att köpa fler elcertifikat inte gynnar konsumenterna, eftersom det görs på samma marknad?!?!?! Då slås certifikaten ut på så många att det inte märks lika mycket…

Enligt Per Witalisson som är vice vd på Euolus Vind (och pratar i egen sak) betalas en vindkraftsproducerad kilowattimma till 43 procent av elcertifikaten. Nu vill Per Witalisson att det skall lagstiftas om ett ”lägsta pris” för elcertifikaten för att det skulle gynna investeringsviljan – jo jag tackar.

Så här bra blir det när okunniga politiker och journalister inom gammelpressen som inte orkar sätta sig in i tekniken bakom ny teknik.

Se hur bra det blev när staten började subventionera alla bilar som tankades med ”mat” i tanken. Detta har fått förödande konsekvenser för världens fattigaste människor och regnskogarna, men det vet ju alla idag. När jag skrev om detta tidigare var jag en ”bakåtsträvare” nu är det inte många som förespråkar ”mat” i tankarna. Nu är istället problemet – hur skall vi komma ur eländet?

Skall vi låta det gå lika långt med vindkraften? Vem vill betala ett nästan dubbelt så högt elpris för att elen kommer från vindkraft? Vem vill bo nära ett en vindkraftspark? Politikerna och vindkraftsförespråkarna vill gärna ha vindkraft, kanske inte just där de bor, men annars är det väl bra?

Läs mer på: (e24) (vindstat.nu) (The Climate Scam) – Uttagsskatten slår mot vindkooperativ. (SvD)
– Svårt att nå mål för vindkraften (SvD)
– Svårt att nå mål med vindkraft (SvD) (SvD)

CTV:s W-FIVE hade för ett halvår sedan ett avsnitt om opposition mot vindkraftutbyggnad i Kanada. Programmet finns att se här och är av två delar, cirka 10 minuter vardera, där den andra delen följer automatiskt. Programmets hemsida.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar