CHOKLAD – EXKLUSIVARE ÄN KAVIAR

Faktorer som talar för fortsatt uppgång i kakaopriset

Kakaopriset har sedan årsskiftet stigit med cirka 20 procent och priset befinner sig nu på nivåer som inte har skådats på två år. Flera faktorer talar dessutom för att rådande trend uppåt kan fortsätta.

Kakao

Många bedömare menar att kakaopriset kan stiga så pass mycket att gemene man inte kommer ha råd att köpa kakao i framtiden.

”Choklad kommer att vara som kaviar om 20 år” säger John Mason som är VD och grundare av Nature Conservation Council. Det kommer vara en raritet och en majoritet av befolkningen kommer inte ha råd att råd att köpa kakao.

En annan faktor som talar för ett fortsatt stigande kakaopris är den kraftigt ökade chokladkonsumtionen. Den Schweiziska chokladproducenten Lindt har rapporterat att deras försäljning har ökat med 13 procent i Nordamerika under de två första kvartalen 2013. Även om siffran inte är representativ för hela branschen ger den en bra indikation på efterfrågan av choklad.

”Chokladkonsumtionen ökar snabbare än kakaoproduktionen och det är inte hållbart i längden”, sa Tony Lass, ordförande för Cocoa Research Association, under den årliga chokladkonferensen hos Storbritanniens chokladakademi.

En sista faktor som talar för ett fortsatt stigande kakaopris är det minskade utbudet av kakao. Ur ett historiskt perspektiv har kakaopriset varit förhållandevis lågt vilket har inneburit små intäkter för bönderna som odlar bönorna. Eftersom intäkterna har varit relativt låga har det inte investerats i långsiktiga projekt som har gjort odlandet och malningen mer långsiktig och effektiv. Det är inte bara investeringar som saknas utan kvalificerad arbetskraft har blivit ett stort problem i vissa regioner som till exempel Afrika. Allt fler söker lyckan i storstäderna och överger sina arbeten på landsbygden. Bönderna som har slutat odla kakaobönor har börjat odla palmolja istället eftersom det generar större intäkter på kort sikt.

”Vi ser just nu ett kraftigt momentum i kakaopriset och förutom en generellt sett stark trend verkar det även finnas fundamentala orsaker som ligger bakom denna uppgång”, säger IGs marknadsanalytiker Michael Canborn.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar