Censur av Internet

I DN kan vi läsa att friheten på Internet håller på att inskränkas, varför? Det system som inte visat sig fungera i Ryssland, Nordkorea och andra totalitära stater håller på att vinna fotfäste i vår del av världen, dessa tokerier måste vi få stopp på.

Jag kan förstå om den konservativa och vänstervridna journalistkåren ser Internet och den nya tidens medium som ett hot, men det är ett hot mot deras monopol på yttrandefrihet. Tidigare har gammalpressen ohämmat kunnat slänga ur sig den ena dyngan efter den andra, måhända känner de sig lite pressade.

Att bygga in censur  i Internet är verkligen inte ett steg tillbaks, det är att förflytta sig tillbaks till kommunismens reglerade samhälle.

Clinton försökte begränsa Internet men fick avslag i högsta domstolen två gånger, vilken tur. Nu gäller i USA ”Open net initiative”. Tyvärr hann Clinton lägga grunden till finanskrisen, men det tar vi senare.

Open net är det som skall gälla!

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar