Byt till Bahnhof – lucka i Ipredlagen

ISP:n Bahnhof meddelar att de inte sparar på kunders IP-nummer och därför inte kan lämna ut de vid en förfrågan.

Det innebär i praktiken att lagen skulle bli helt tandlös om alla Internetleverantörer följde lagen från 2003 där det sjätte kapitlet, femte paragrafen står att ”trafikuppgifter /…/ skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande”. Det innebär ju i klarttext att de bägge lagarna faktiskt konkurrerar med varandra.

Med risk för att åter bli kallad rättshaverist tycker jag det är integritetskränkande storebrorsfasoner som inte leder till något än att jaga den lilla människan.

Bahnhof är min nästa ISP!

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar