Börsen vänder ner efter negativ bostadsstatistik från USA

Bank- och finanssektorn med Swedbank i spetsen lyfter Stockholmsbörsen rejält och vid lunchtid noterades OMXS30 till 2 procent plus.

omxs30real13

Swedbank som är den mest omsatta aktien, noterades klockan 14.45 till 71,25 vilket motsvarar en uppgång på 8,8 procent och omsättningen uppgår till 1624 miljoner vilket är nästan 20 procent av den totala omsättningen på börsen. Den aviserade nyemissionen i Swedbank har mottagits positivt från de flesta analytiker som anser att detta tillför en så stark kapitalbas att oron för tilltagande problem i Baltikum skall klaras på egen hand utan att äventyra kärnverksamheten. ”Vi får väl se…”.

Övriga banksektorn drogs med i glädjeyran. SEB avancerar 5,7 procent, SHB 4,2 procent och Nordea 2,9 procent.

Även cykliska aktier såsom Volvo och Autoliv som steg med 3,2 respektive 2,3 procent.

sektorer47

Meda som kom med en bra rapport steg inledningsvis med över 4 procent men har sedan glidit tillbaks något och ligger nu runt 3 procent plus.

Electrolux och SSAB utvecklades inte lika väl, de steg 0,6 respektive 0,8 procent.

Det tyska ZEW-indexet, som mäter finansmarknadsaktörernas ekonomiska förväntningar, steg oväntat kraftigt i augusti. Indexet steg till 56,1 i augusti från 39,5 i juli.

Klockan 14.30 kom det statistik avseende bostadsbyggandet och producentprisernas utveckling i USA.

Bostadsbyggandet sjönk 1,0 procent i juli, jämfört med juni till en årstakt på 581.000 bostäder. Detta var betydligt sämre än analytikernas förväntningar på en ökning av 2,9 procent. Antalet bygglov sjönk till 1,8 procent.

Producentpriserna sjönk med 0,9 procent i juli, jämfört med juni. Detta var en nedgång på 6,8 procent jämfört med samma månad förra året. Nedgången var betydligt större än analytikernas förväntning på 0,3 procent. Bensinpriserna sjönk med 10,2 procent och energipriserna med 2,4 procent.

Den negativa statistiken fick de flesta europeiska börserna att falla tillbaks från den positiva starten på dagen. När detta skrivs klockan 15.00 noteras OMXS30 till 869 punkter, vilket innebär en uppgång på 1,3 procent. Även Swedbanks uppgång mattades av efter statistiken.

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar