Analys: Swedbank – nedsidan väger tyngre

De senaste månaderna har ingen kunnat klaga på volatiliteten i Swedbank. Osäkerheten kring exponeringen och de kommande kreditförlusterna är inte helt klarlagda, men att det är ansenliga summor råder det inget tvivel om. I fredags kunde vi läsa att Swedbank räknar med att lösa in panterna för drygt 200 bostadslån i Estland. Det har diskuterats flitigt om risken för devalvering i Lettland. Enligt IMF:s rapport idag (23/6) har inte Lettland tillräckligt stora reserver för att klara amorteringen av de lån som förfaller till betalning under 2009.

Enligt Deutsche Banks beräkningar, som inte inkluderar en devalvering prognostiseras att Swedbanks osäkra fordringar kan leda till kreditförluster i Baltikum på 29,8 miljarder kronor inom de närmaste 18 månaderna. Väger man in devalveringsrisken uppgår kreditförlusterna till 38 miljarder kronor.

Vinsten per aktie var 17,88 förra året, men förväntas sjunka till ett negativt resultat på minus 2,43 per aktie, därför kan även ett så pass lågt P/E-tal som 2,32 verkar högt.

Swedbank befinner sig sedan augusti 2007 enligt MA200 i en fallande trend. Den 11:e maj tangerade kursen MA200 och samma dag taket i den korta uppåtgående trendkanal som påbörjades den 9:e mars.

Aktien har brutit rejält nedåt efter det att MA200 tangerades och den kortare stigande trendkanalen bröts. En ny kortare fallande trendkanal har bildats och kursen befinner sig under MA20 i den övre delen av kanalen på väg nedåt. MACD visar inget momentum överhuvudtaget och RSI befinner sig på neutralt territorium, på väg nedåt.

Ett starkt motstånd vid 48 kronor sammanföll med taket i den nybildade fallande kanalen. Närmaste stöd nedåt hittar vi ett stöd vid 35 kronor.

Min bedömning är neutral tills vi kan se ett växande momentum i histogrammet, men trenden är helt klart nedåt. (klicka på diagrammet för att se det i full storlek)

swed-a5

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar