Aktiviteten i svensk ekonomi fortsätter minska

Aktiviteten i den svenska ekonomin minskade kraftigt enligt ett färskt pressmedelande på SCB, även i mars månad, enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Nedgångstakten har dock minskat något om man jämför med aktiviteten i februari.

Förklaringen sägs vara den minskade industriproduktionen och varuexporten.

Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt ser man tydligt i diagrammet nedan:

aktivitetsindex
(bild från SCB).

Tobbe Rosén

Startat och drivit ett antal företag genom åren. Sedan några år sedan arbetar jag heltid med trading. Initiativtagare till tradingmodellen Winning Trading.

Lämna ett svar