News Ticker

Aktiviteten i svensk ekonomi fortsätter minska

Aktiviteten i den svenska ekonomin minskade kraftigt enligt ett färskt pressmedelande på SCB, även i mars månad, enligt den skattade trenden för Aktivitetsindex. Nedgångstakten har dock minskat något om man jämför med aktiviteten i februari.

Förklaringen sägs vara den minskade industriproduktionen och varuexporten.

Förändring i procent från föregående månad, uppräknat till årstakt ser man tydligt i diagrammet nedan:

aktivitetsindex
(bild från SCB).

Lämna en kommentar