News Ticker

Veckans makrohändelser

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA 20/11-24/11 2017

STOCKHOLM (Direkt) Kommande veckan innehåller en del centralbanksrelaterat, som anföranden av Draghi och Yellen och mötesprotokoll. Det kommer preliminära PMI, USA firar Thanksgiving med åtföljande ”Black Friday”-handel, och i Sverige får vi veta vad som är Årets Julklapp (HUI Research tisdag).

MÅNDAG DEN 20 NOVEMBER

======================

kl 15.00: ECB: Mario Draghi talar inför EU-parlamentet

Ett inledande anförande följs av en frågestund med ledamöterna. Det blir det första större anförandet efter det senaste räntebeskedet, med möjlighet att förtydliga budskapet om ECB:s policyinriktning framöver.

TISDAG DEN 21 NOVEMBER

======================

kl 16.00: USA: försäljning befintliga bostäder oktober

Väntas ha ökat 0,2% m/m efter en uppgång med 0,7% föregående månad.

ONSDAG DEN 22 NOVEMBER

======================

kl 0.00: Fed: Janet Yellen talar vid Stern Business School

Marknaden är i hög grad inriktad på att Fed kommer att höja räntan vid FOMC-mötet den 12-13 december. Kommunikationen från Fed-ledamöter har heller inte motsagt detta, utan de tycks tillfreds med marknadens positionering.

kl 9.30: Riksbanken: publicerar rapporten Finansiell stabilitet

I den förra rapporten för ett halvår sedan framhöll Riksbanken vikten av att bankerna har tillräckligt mycket kapital, och ville skärpa kraven på bruttosoliditet och likviditetstäckning.

Sedan dess har det kommit besked om att Nordea flyttar sitt huvudkontor, vilket påverkar den svenska banksektorns storlek.

Riksbanken var också fortsatt oroliga för hushållens höga skuldsättning, ett tema som säkerligen lär återkomma denna gång.

kl 14.30: USA: order varaktiga varor (prel) oktober

Väntas ha ökat 0,2% m/m efter en uppgång med 2,0% föregående månad.

kl 20.00: Fed: protokoll FOMC-mötet 1/11

Ett odramatiskt möte utan nya prognoser, där Fed som väntat lämnade räntan oförändrad men heller inte gav några signaler om att de inte skulle vara redo att höja i december. Tillväxten sågs som solid och riskerna balanserade.

TORSDAG DEN 23 NOVEMBER

=======================

kl 9.30: EMU: PMI (prel) november

Det kombinerade PMI sjönk till 56,0 i oktober från 56,7 i september, men indikerar ändå en BNP-tillväxt på 0,6-0,7% q/q i avslutningen av året.

Nu väntas en ytterligare liten nedgång till 55,8. Industri-PMI väntas sjunka till 58,2 medan tjänste-PMI väntas stiga till 55,2.

Commerzbank ser en lite oroande trend i att indexen divergerar. De noterar att tjänste- och industri-PMI historiskt sett brukar röra sig parallellt. Sedan 1998 har det bara funnits tre perioder där de två indexen gått i olika riktningar, som nu, och i alla fallen har det sjunkande indexet haft rätt.

BNP-tillväxten i kvartalstakt sjönk under dessa perioder, och även nu dämpas tillväxten något. BNP ökade 0,6 procent q/q tredje kvartalet, ned från 0,7% andra kvartalet.

”Trots det tror vi inte att detta är början på en utdragen inbromsning i tillväxten. En betydande faktor mot det är ECB:s fortsatt mycket expansiva penningpolitik, vilken har en allt större inverkan på den reala ekonomin”, skriver Commerzbank.

Dessutom är den externa miljön fortsatt gynnsam. Även om den senaste tidens förstärkning i euron tynger konkurrenskraften hos företag i euroområdet, så bör denna negativa effekt kompenseras av den globala efterfrågan, som generellt stärks, skriver Commerzbank som ser en marginell uppgång i tjänste-PMI medan industri-PMI troligen har toppat.

kl 13.30: ECB: protokoll från oktobermötet

Vid mötet beslutade ECB att från årsskiftet dra ned obligationsköpen till 30 miljarder euro per månad. Dessa ska samtidigt fortsätta åtminstone till och med september, och ECB upprepade även att de är redo att utöka dem vid behov.

ECB-chefen Mario Draghi sade vid pressträffen att det i stora drag inte var så mycket oenighet om flödena eller andra delar av programmet. Däremot fanns det skilda uppfattningar om behovet av ett slutdatum för QE, men där en stor majoritet var för att hålla det öppet.

”Vi förväntar oss inte tydliga hintar om sammansättningen av obligationsköpen nästa år (ingen tapering av företagsobligationer?). Protokollet bör kasta visst ljus över den kontroversiella diskussionen i rådet däremot. En del av besluten vid oktobermötet fattades inte enhälligt”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

FREDAG DEN 24 NOVEMBER

======================

kl 10.00: Tyskland: IFO-index november

Steg successivt under året fram till sommaren, planade ut men gick åter upp till rekordhöga 116,7 i oktober. Väntas nu har sjunkit tillbaka något till 116,5. Industri-PMI har också stigit under året och låg i oktober på höga 60,6.

kl 15.45: USA: Markit PMI (prel) november

Industri-PMI väntas ha stigit till 55,0 från 54,6 föregående månad. Motsvarande index från ISM har generellt legat lite högre under året.