News Ticker

Veckans makrohändelser

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA 5-9 JUNI

=================

kl 16.00: USA: ISM tjänste-PMI maj

Väntas ha sjunkit till 57,0 från 57,5, men fortsatt ligga över snittet på 56,7 för årets första fyra månader. Motsvarande index för industrin steg svagt till 54,9 från 54,8.

kl 16.00: USA: industriorder april

Väntas ha sjunkit 0,2 % under månaden efter en uppgång med 0,5 % i mars.

ONSDAG DEN 7 JUNI

=================

kl 8.00: Tyskland: industriorder april

Väntas ha varit oförändrade under månaden efter en uppgång med 1,0% i mars. Industriproduktionen (på torsdagen) antas ha ökat med 0,5% (-0,4% i mars).

Commerzbank noterar att det finns ett glapp mellan positiva sentimentindikatorer och hårda data i form av produktion och order. De förra har stigit rejält senaste året medan de senare gått sidledes.

Korrelationen är så klart inte perfekt men tidigare har sentimentet lett reala data, särskilt om takten ändrats snabbt. Om inte produktion och order snart tar fart så kan det röra sig om en ”sentimentsbubbla”.

Commerzbank tror inte så är fallet utan ser ett klart bättre läge för industrin sedan mitten av förra året, främst på grund av starkare extern efterfrågan. De förväntar sig en uppgång på 1% under månaden för produktionen och 0,5% för orderingången, som dämpas på grund av en stark utveckling för ”andra fordon” (flyg etc) i mars.

”Kommande månader så väntas den positiva trenden i produktion och order fortsätta, åtminstone så länge som sentimentindikatorer förblir på nuvarande höga nivåer”, skriver Commerzbank.

kl 9.30: SCB: industriproduktion april

Steg 0,3% i mars, lägre än väntade +0,9%, och väntas nu ha stigit 0,8% under månaden. I årstakt väntas en uppgång med 4,6%.

Nordea konstaterar att det är en lite blandad bild för industrin.

”Sentimentsindikatorer liksom månatliga hårda data har varit positiva i år, medan produktionen under första kvartalet var dämpad enligt Nationalräkenskaperna. Trots det väntar vi oss att den hoppiga industriproduktionen ska ha ökat med 1% under månaden och 4,5% i årstakt i april”, skriver Nordea.

kl 11.00: OECD: konjunkturprognos, Economic Outlook

I sin prognosuppdatering i mars spåddes en global tillväxt på 3,3% i år och 3,6% nästa år, oförändrat från novemberprognosen.

OECD konstaterade då att finanspolitiska initiativ i de större ekonomierna stöttar tillväxten. Förtroendet har förbättrats men konsumtionen, investeringarna, handeln och produktiviteten är ”långt ifrån starka” och tillväxten är långsam i en historisk jämförelse.

TORSDAG DEN 8 JUNI

==================

kl 13.45: ECB: räntebesked

Väntas lämna såväl räntorna som QE-programmet oförändrade, med depositräntan på -0,4% och månatliga tillgångsköp om 60 miljarder euro fram till årsskiftet.

I samband med räntebeskedet kommer numera även huvuddragen i den framåtblickande guidningen. Här kan det komma två förändringar, i hökaktig riktning, enligt bedömare.

Den ena gäller formuleringen om att styrräntorna kommer att ”ligga kvar på nuvarande nivåer eller lägre under en utdragen period och klart längre än programmet för tillgångsköp”, där ordet lägre kan tas bort eftersom en räntesänkning inte längre är aktuellt då deflationsrisken försvunnit.

Den andra gäller riskerna för tillväxten, som nu kan betraktas som balanserade efter att tidigare ha legat på nedsidan. Redan vid förra mötet noterade ECB att nedåtriskerna minskat, ett budskap som upprepats och fått stöd av fortsatt återhämtning i Europa och med det franska valet bakom oss.

Dessa förändringar innebär dock inte att en räntehöjning skulle vara nära. Bedömare tror heller inte att ECB är redo att ge någon tydligare guidning om när QE-köpen ska börja trappas ned, utan att detta besked dröjer till efter sommaren, kanske i samband med prognoserna vid septembermötet.

Inflationen har överraskat på nedsidan och ECB har ännu inte sett någon uthållig uppgång i det underliggande pristrycket.

I samband med detta möte publiceras även nya prognoser. I mars spådde ECB en KPI-inflation på 1,7% i år och kärninflation på 1,1%, vilken väntades stiga till 1,7 respektive 1,8% år 2019. Commerzbank tror att inflationsprognosen revideras ned för 2017-2018 men ligger kvar på 1,7% för 2019.

kl 14.30: ECB: pressträff med Mario Draghi

Kommer att bevakas noga för eventuellt mer hökaktiga signaler från ECB-chefen.

Mario Draghi upprepade inför EU-parlamentet den 29 juni att nedåtriskerna mot tillväxtutsikterna minskat ytterligare men att det underliggande inflationstrycket förblivit dämpat. Det talar för en fortsatt ackommoderande hållning.

Nordea konstaterar att även om inflationsutsikterna inte berättigar en mer hökaktig hållning vid denna tidpunkt, så innebär varje tillfälle som ECB gör även bara små förändringar i sin kommunikation risker för att marknaden ska tolka det hökaktigt. Detta var till exempel fallet i mars, där det veckorna efter mötet blev uppenbart att Draghi inte hade någon avsikt att låga hökaktig, trots att marknaden tolkat honom så.

Dessutom har särskilt obligationsmarknaden haft ett motstånd mot att dra ned räntorna ytterligare. Till exempel har inte den senaste nedgången i inflationen lyckats dra ned räntorna ytterligare.

”Utifrån nuvarande räntenivåer så ligger riskerna därmed mot högre räntor i spåren av Draghis ord. Valutamarknaden bör reagera mindre på en del hökaktiga ord jämfört med obligationsmarknaden, med tanke på den klara euroförstärkning som redan setts i euron”, skriver Nordea.

Även SEB tror att ECB går försiktigt fram, trots ändrad riskbalans.

”Vi tror att rådet börjar den länge inväntade diskussionen om exitstrategi, även om Draghi kommer att vara extremt försiktig för att undvika alla timingindikationer som skulle kunna utlösa en Fed-liknande ‘taper tantrum'”, skriver SEB (med hänvisning till ränteuppgången i USA 2013 när Ben Bernanke flaggade för minskade tillgångsköp).

Storbritannien: parlamentsval

Vallokalerna stänger klockan 23 svensk tid, och därefter väntas en vallokalsundersökning publiceras.

Pundet stärktes betydligt när premiärminister Theresa May utlyste nyvalet i mitten av april. Tanken var att stärka sin ställning inför brexitförhandlingarna, och marknaden antog att detta skulle bli fallet och minska riskerna för en ”hård brexit”.

Tories-regeringen har i dag 330 av parlamentets 650 platser och en majoritet på 17 platser.

Mätningarna har tidigare visat att Theresa May och hennes Tories skulle utöka denna majoritet rejält, men på senare tid har Jeremy Corbyn och hans Labour knappat in, bland annat efter kritik mot ett uppmärksammat Tories-förslag om ökade äldrevårdskostnader. En mätning från Yougov visade till och med att Tories skulle kunna förlora majoriteten.

”Trots minskade skillnader i opinionsmätningar så är det fortsatt sannolikt att den nuvarande regeringen kommer att återvända med en större parlamentarisk majoritet” och att dess brexitstrategi har folkligt stöd, skriver Commerzbank.

Regeringen tror fortsatt att ”inget avtal är bättre än ett dåligt avtal” för Storbritannien, en fras som till och med finns med i valmanifestet. Det kan låta bra, men är inte bra för ekonomin. Historiska erfarenheter visar att den form av brexit som regeringen förespråkar kommer att leda till minskat välstånd och slå tillbaka mot politikerna.

”Det är av det skälet vi fortsätter att tro på någon form av jämkning mellan Storbritannien och EU27. Allt annat än en förnuftig brexitkompromiss kommer att ha allvarliga konsekvenser för EU, och än värre för Storbritannien”, skriver Commerzbank.

Brexitförhandlingarna väntas påbörjas den 19 juni, relativt snart efter valet.

FREDAG DEN 9 JUNI

=================

kl 3.30: Kina: KPI, PPI maj

KPI-inflationen väntas stiga till 1,5% från 1,2%, medan PPI-inflationen väntas sjunka till 5,7% från 6,4%.