News Ticker

Veckans makrohändelser

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA 12-16 FEBRUARI

STOCKHOLM (Direkt) Kommande vecka riktas fokus för svensk del mot Riksbankens räntebesked på onsdag, där såväl ränta som räntebana väntas lämnas oförändrade. Det kommer även boprisstatistik från Valueguard, där analytiker räknar med en fortsatt säsongsjusterad nedgång i januari.

Internationellt är intresset främst riktat mot USA och KPI-inflationen, januari, på onsdag, som kan bli extra intressant givet den senaste tidens oro kring inflation och stigande räntor. Från USA kommer även en hel del annan statistik, bland annat detaljhandelsdata för januari.

MÅNDAG DEN 12 FEBRUARI

======================

kl 8.00: AF: arbetslöshet januari

Den öppna arbetslösheten låg i december på 4,1%, enligt AF:s statistik, samma som i december 2016. Antalet nyanmälda platser var i genomsnitt 107.000 per månad under 2017, det högsta antalet sedan 1992. Antalet varsel är dessutom historiskt låga, men det kan noteras att det synts en viss liten ökning i byggrelaterade branscher de senaste månaderna, om än från låga nivåer.

I januari 2017 uppmätte Arbetsförmedlingen den öppna arbetslösheten till 4,1 procent.

kl 8.30: SEB: boprisindikator

Boprisindikatorn sjönk i januari till den lägsta nivån sedan början av 2012, då bostadspriserna också hade sjunkit. I Stockholm, som lett höstens prisnedgång på bostadsmarknaden, dämpades dock förväntningarna om en nedgång, vilket enligt SEB kunde vara ett tidigt tecken på en stabilisering.

I januari har det också kommit en del signaler om en stabilisering på bostadsmarknaden, med bland annat rapporter från mäklarhåll om ökat intresse. Det kan noteras att andra prisförväntningar, som Hemnets köparbarometer, stigit.

TISDAG DEN 13 FEBRUARI

======================

kl 10.30: Storbritannien: KPI, PPI januari

KPI-inflationen ligger långt över Bank of Englands mål på 2%, mycket beroende på att pundet försvagats till följd av brexit. Inflationen var 3,0% i december och väntas ha sjunkit till 2,9% i januari.

RBC räknar med att inflationen stiger till 3,1%. De räknar dock, liksom BOE, med att inflationen kommer att sjunka framöver när effekterna av pundförsvagningen avtar. Mot detta står dock att oljepriset stigit de senaste månaderna. RBC räknar med att inflationen sjunker till 2,5% i slutet av året.

ONSDAG DEN 14 FEBRUARI

======================

kl 0.50: Japan: BNP (prel) 4 kv

Efter ett starkt sommarhalvår 2017, BNP steg 0,7 respektive 0,6% på kvartalsbasis under andra och tredje kvartalet, väntas nu en dämpning till 0,2% för det fjärde kvartalet.

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar – penningmarknadens aktörer

I föregående rapport, i januari, justerade marknadsaktörerna upp konsensusprognoserna för KPI med 0,1%-enheter på ett och två års sikt, till 2,0 respektive 2,1%, medan femårsförävntningarna var oförändrade på 2,0%. . KPIF-förväntningarna var samtidigt stabila på 1,9% över hela linjen, även för de viktiga femårsförväntningarna.

Den enkäten genomfördes under perioden 17-23 januari, det vill säga väl efter att SCB rapporterat om att decemberinflationen kom in under prognos, den 12 januari.

kl 9.00: Valueguard: bopriser januari

Att Valueguards HOX-index över bostadspriserna kommer att vända upp i januari efter höstens nedgång är en lågoddsare. Januari är en säsongsmässigt mycket stark månad, där HOX i snitt stigit 3,6% m/m och ännu mer när bostadspriserna, som nu, sjunkit under hösten.

Det har också kommit en hel del rapporter om en starkare bostadsmarknad i januari. Mäklare har rapporterat om ett ökat intresse vid visningar och enligt enkäter har prisförväntningar stigit bland både mäklare och bostadsköpare. Mot detta står dock ett högt utbud, särskilt av nyproduktion.

Med tanke på det starka säsongsmönstret riktas fokus framför allt mot den säsongsrensade utvecklingen, som väntas visa på fortsatt sjunkande priser. Nordea räknar med en nedgång om 0,5% m/m och SEB på en något större nedgång än så. Även Handelsbanken tror på en säsongsjusterad prisnedgång.

kl 9.30: Riksbanken: räntebesked, penningpolitisk rapport

Enligt SME Direkts prognosenkät räknar en enhällig ekonomkår med att såväl reporäntan som räntebanan lämnas oförändrad vid detta möte, även om några garderar med att riskbilden skulle kunna tala för att räntebanan justeras så att den antyder att den första räntehöjningen kan komma senare än i ”mitten av 2018.

Inkommande aktivitetsdata anses inte ge skäl till några större förändringar i Riksbankens prognoser nu, men många ekonomer noterar att Riksbankens inflationsprognoser ändå är för höga och skulle behöva justeras ner.

Ekonomerna är eniga om att Riksbanken närmar sig sin första räntehöjning sedan i juli 2011, men är inte lika eniga om när denna första höjning kommer. Intervallet sträcker sig från juli i år till andra kvartalet 2019.

Det kan också vara värt att hålla utkik efter möjliga reservationer; kan Henry Ohlsson följa upp sina budskap om behovet av en första räntehöjning i början av 2018 med en reservation mot räntebeslutet och/eller räntebanan nu? Samtidigt kanske Per Jansson, som i december menade att det var ”svårsmält” med en räntabana som antydde en första räntehöjning redan i mitten av 2018, nu också känna sig manad att reservera sig till förmån för en räntebana som visar senare räntehöjningar.

kl 11.00: EMU: BNP (prel) 4 kv

Enligt det första estimatet steg BNP 0,6% q/q (efter +0,7% q/q) och ökade 2,7% y/y. Detta väntas stå sig i denna andra preliminära beräkning, där det till skillnad från det första estimatet också finns en nedbrytning på enskilda länder.

RBC noterar att nästan alla enkätdata pekade mot en uppväxling av tillväxten 4 kv, men det blev alltså i stället en inbromsning. Hittills under 1 kv tyder enkätdata på att tillväxten ska öka, men för tillfället tycker RBC att det är bäst att tolka dessa signaler försiktigt.

kl 11.00: Riksbanken: pressträff med anledning av räntebesked

Givet att ”mitten av 2018”, den tidpunkt som Riksbanken sedan länge har flaggat om för en första räntehöjning, närmar sig lär riksbankschefen få en del frågor som försöker utröna hur hur ”stabila” dessa utsikter är (under förutsättning att räntebanan inte har ändrats). Stefan Ingves är dock van och låter sig inte så lätt lockas att göra utfästelser som han riskerar att tvingas backa från senare.

kl 14.30: USA: KPI januari

Kärn-KPI överraskade på uppsidan i december och steg 0,3% m/m och 1,8% y/y, den högsta inflationstakten på åtta månader. Enligt bedömare berodde dock en hel del av uppgången på engångseffekter. I januari väntas 0,2% m/m och att kärninflationen sjunker tillbaka till 1,7%.

KPI väntas lyfta till 0,3% m/m av ett stigande bensinpris, vilket skulle få inflationen att sjunka till 2,0%.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att förutom ett stigande bensinpris lyfts KPI även av att vinden vänt för priserna på bilar. De tyngdes under en stor del av 2017 av ett stora lager, men de har nu betats av till stor del. De räknar dock liksom konsensus med att inflationen faller tillbaka i januari, mycket beroende på baseffekter efter stora prisökningar i januari 2017. Commerzbank spår dock att inflationstrycket gradvis ökar senare i år till följd av stark tillväxt och ökat kapacitetsutnyttjande.

kl 14.30: USA: detaljhandel januari

I december ökade detaljhandelns omsättning med 0,4% m/m både totalt och exklusive bilar. I januari väntas +0,3% totalt och +0,4% exklusive bilar.

Enligt Nomura tyder barometrar på en bra affärsaktivitet för detaljhandeln i januari, vilket de tror kommer att visa sig i statistiken. Dessutom lyfts försäljningen av ett högre bensinpris, medan försäljningen av bilar och bildelar väntas ha sjunkit tillbaka. Nomura räknar med att detaljhandeln totalt steg 0,4% m/m.

TORSDAG DEN 15 FEBRUARI

=======================

kl 9.30: SCB: arbetslöshet januari

Den säsongsrensade arbetslösheten väntas ha legat kvar på 6,5%, enligt SME Direkts enkät.

kl 14.30: USA: Philadelphia Fed index februari

En av de första indikatorerna i februari över USA-ekonomin. ”Philly Fed”, som mäter aktiviteten inom industrin i Philadelphia-regionen, har sjunkit tillbaka från toppnivåerna i våras, men ligger fortsatt på historiskt höga nivåer. För februari väntas en nedgång till 22,0 från 22,9 i januari.

kl 15.15: USA: industriproduktion januari

Steg hela 0,9% m/m i december, vilket var långt starkare än väntat. Olika indikatorer tyder på en fortsatt bra utveckling i närtid och för januari väntas +0,2% m/m.

FREDAG DEN 16 FEBRUARI

======================

kl 14.30: USA: Michiganindex (prel) februari

Konsumentförtroendet i USA ligger på historiskt höga nivåer. Väntas nu ha sjunkit marginellt till 95,5 i början av februari från 95,7 i januari. Nomura menar att börsturbulensen på senare tid kan ha dämpat förtroendet något.