News Ticker

Veckans makrohändelser

Kalender idag och veckan | Morgonanalyser

 

MÅNDAG DEN 27 MARS

==================

kl 9.30: SCB: hushållsutlåning februari

Ökningstakten väntas ha legat kvar på 7,2% i mars, enligt SME Direkts prognosenkät.

Tillväxttakten i utlåningen har dämpats under de senaste månaderna efter en topp på 7,8% i maj i fjol som innebar den högsta takten sedan december 2010.

kl 10.00: Tyskland: IFO-index mars

Index steg till 111,0 i februari från 109,9 månaden före och väntas nu ha backat något till 110,8. Både index för aktuella läget och förväntningarna om framtiden steg oväntat i februari.

IFO uppgav då att resultatet visade att det för tillfället inte fanns någon ”Tump-effekt” i den tyska ekonomin. Inte heller brexit spelade någon roll för det tyska affärssentimentet.

Nordea skriver i ett veckobrev att de räknar med att IFO-index för näringslivsklimat är nästan lika högt som i februari ”och framförallt räknar vi inte med att förväntningarna väsentligt försämras”.

TISDAG DEN 28 MARS

==================

kl 9.05: Riksbanken: Stefan Ingves talar om det ekonomiska läget och penningpolitiska utmaningar

Riksbankens företagsrapport visade att industrin tror det är möjligt med ”mindre stegvisa prishöjningar”, en välkommen nyhet för riksbankschefen.

”Jag är helt säker på att inflationen är på väg upp, vi ser det överallt”, sade en företagsledare enligt rapporten.

I företagsrapporten uttryckte handelsföretagen att den stora konkurrensen gör det svårt att föra över de ökade kostnaderna för konsumenterna.

Det är således osäkert hur mycket priserna i själva verket kan komma att höjas, skrev Riksbanken i rapporten.

kl 9.30: SCB: detaljhandel februari

Väntas ha ökat 2,7% y/y i februari och 0,5% jämfört med föregående månad, enligt SME Direkts prognosenkät.

”Februari brukar vanligtvis vara en av handelns tuffaste månader men tack vare skottårets kalendereffekter i fjol ser försäljningsvolymen i år bra ut. Underliggande återfinns dock vissa svagheter”, skriver Swedbank i ett veckobrev.

kl 16.00: USA: hushållens konfidensindikator mars

Konsumentförtroendet steg till 114,0 i februari och väntas ha vänt ned något i mars till 113,5.

ONSDAG DEN 29 MARS

==================

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer

Väntas ha fortsatt svagt nedåt i mars till 111,4, men fortfarande klart över det historiska genomsnittet.

”KI:s barometerindikator sjunker något i mars, men befinner sig över 110-nivån för fjärde månaden i rad. Det visar på en fortsatt stark svensk konjunktur. En ökad optimism bland tjänste- och i byggföretagen väger upp en mindre nedgång i tillverkningsindustrin och hushållen”, skrev Swedbank i ett kundbrev.

Konfidensindikatorn för industrin väntas ha sjunkit till 116,2 från 117,7 och hushållsindikatorn väntas ha försämrats till 104,1 från 104,5.

Storbritannien: väntas inleda brexitprocess genom att utlösa utträdesparagraf 50 i EU-fördraget

När artikel 50 aktiveras inleds en tvåårig process för utträdet och EU-sidan har meddelat att man är redo att inleda förhandlingarna så snart den brittiska anmälan kommer in.

”Det första steget är att Europeiska rådet antar riktlinjer. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk kommer att sammankalla ett möte för detta… Sedan kommer kommissionen omedelbart ge sin rekommendation att öppna förhandlingarna”, sade EU-kommissionens chefstalesman Margaritis Schinas vid en pressträff.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har i en intervju med brittiska BBC sagt att Storbritanniens nota för brexit kommer hamna ”omkring” 50 miljarder pund.

TORSDAG DEN 30 MARS

===================

kl 11.00: EMU: konjunkturbarometer mars

Steg något till 108,0 i januari från 107,8 föregående månad och väntas ha stigit ytterligare i februari till 108,1.

kl 14.00: Tyskland: KPI (prel) mars

Inflationstakten var 2,2% i februari och väntas ha backat något till 1,8% i mars. En indikator inför EMU-KPI på fredagen.

kl 14.30: USA: BNP (def) 4 kv

Väntas landa på 2,0% fjärde kvartalet, upp något från preliminära 1,9%.

FREDAG DEN 31 MARS

==================

kl 11.00: EMU: KPI (prel) mars

Väntas landa på 1,8% i mars, jämfört med tidigare 2,0%. Kärninflationen vänts landa på 0,8% jämfört med tidigare 0,9%.

Commerzbank skriver i ett veckobrev att kärninflationen i eurozonen sannolikt kommer ha fallit från 0,9% till 0,7% men att ett tillfälligt ryck uppåt är sannolikt i april.

”Anledningen för dessa starka fluktuationer är tajmingen av påsken, som infaller i april i år medan den inföll i mars 2016”, skriver de.

kl 14.30: USA: privata inkomster och privatkonsumtion februari

Prognoserna pekar mot att privata inkomster ska ha stigit 0,4% och konsumtionen 0,2%. PCE-inflatonen väntas hamna på 2,1% medan kärn-PCE-inflationen väntas ha varit oförändrad på 1,7%.

Credit Suisse skriver i ett veckobrev att februari sannolikt är en lokal topp för huvudsiffran när effekterna av energipriserna avtar under kommande månader.

”Exklusive mat och energi kommer kärn-PCE sannolikt stiga 0,2% och hålla årssiffran stabil på 1,7%”, skriver Credit Suisse.

De påpekar också att det kommer ytterligare en inflationsrapport innan FOMC-mötet i maj och att PCE-inflationen bara gradvis kommer stiga mot Fed:s mål på 2%, och att FOMC avvaktar i maj.

Löneavtal: Teknik-, industriavtalet m.fl. löper ut

Det kanske viktigaste datumet i årets avtalsrörelse när bland annat Teknikavtalet och Industriavtalet löper ut.

LO-samordningen höll i oktober med tillägget att facken ska jobba för en låglönesatsning med krontalshöjning för alla som tjänar under 24.000 kronor per månad. Ett upplägg som inte accepteras av arbetsgivarsidan då de menar att den inte är förenlig med industriavtalet.

Susanne Spector, analytiker vid Nordea, tror att avtalen för 2017 kommer vara ettåriga och landa på 2,2 procent.

”Att löneglidningen är låg och fackföreningarnas lönekrav inför avtalsrörelsen är relativt låga givet konjunkturläget kan tolkas som att ingendera av parterna ännu ser ett stort löneutrymme”, skrev hon i en analys.