News Ticker

Veckans makrohändelser

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA 23-27 JULI

STOCKHOLM (Direkt) Kommande vecka bjuder bland annat på konjunkturindikatorer från euroområdet, i form av preliminära inköpschefsindex för juli och tyska IFO-index. Dessutom lämnar ECB räntebesked. Räntorna väntas lämnas oförändrade och fokus ligger framför allt på tidpunkten för när ECB räknar med att börja höja räntan.

För svensk del kommer en hel del statistik, bland annat arbetslöshet och detaljhandel för juni liksom Konjunkturinstitutets juli-barometer.

TISDAG DEN 24 JULI

==================

kl 10.00: EMU: PMI (prel) juli

Det sammanvägda inköpschefsindexet toppade på 58,8 i januari och har efter det trendat nedåt, med juni-siffran på 54,9. För juli väntas en marginell nedgång till 54,8.

Industri-PMI väntas ha sjunkit till 54,5 från 54,9 och tjänste-PMI till 55,1 från 55,2.

Analyshuset Nomura skriver att medan eskalerande handelskonflikter bör försämra sentimentet, ser inhemsk efterfrågan ut att vara fortsatt stark. Generellt är nivåerna på indexet fortfarande höga relativt det historiska genomsnittet. Mot den bakgrunden väntar de sig en uppgång i sammanvägt PMI och tjänste-PMI, men lägre industri-PMI.

kl 15.45: USA: Markit PMI (prel) juli

Industri-PMI väntas ha stigit något till 55,5 från 55,4 förra månaden, medan tjänste-PMI väntas ha sjunkit till 56,3 från 56,5.

Det kombinerade inköpschefsindexet har hållits väl uppe under början av året, med en tillfällig nedgång till 54,2 i mars. I juni steg ISM:s nationella inköpschefsindex långt över förväntan och är kvar på en hög nivå.

ONSDAG DEN 25 JULI

==================

kl 10.00: Tyskland: IFO-index juli

Har sjunkit successivt under våren och efter en tillfällig utplaning i maj fortsatte indexet att falla i juni, till 101,8. IFO-chefen Clemens Fuest sade att ”medvinden som gynnat den tyska ekonomin håller på att lugna sig”.

Klaus Wohlrabe, IFO-ekonom, sade till Reuters att det tyska ekonomiska uppsvinget är över och ekonomin på väg mot en mer normal tillväxtbana. Han pekade på att utsikterna för ett globalt handelskrig igångsatt av USA:s president Donald Trump och en avmattning i den globala ekonomin bidrog till tappet i IFO-index i juni.

Enligt Reuters prognosenkät väntas indexet sjunka ytterligare till 101,5 i juli.

Commerzbanks prognos är i linje med Reuters och banken pekar på att en ytterligare nedgång i IFO bör leda till något lägre tillväxt i Tyskland och euroområdet för andra halvåret av 2018.

Samtidigt menar de att, frånsett handelskonflikten, de monetära förhållandena i Tyskland ser fortsatt starka ut. Ett investeringsvänligt klimat tillsammans med en något svagare euro kommer leda till att indexet stabiliseras inom kort, bedömer Commerzbank.

IFO-institutet sänkte i juni sin BNP-prognos för året. De spår nu att Tysklands BNP ökar med 1,8 procent i år och 1,8 procent nästa år, ned från tidigare 2,6 respektive 2,1 procent.

Exporten antas gå trögare medan privatkonsumtion och investeringar ger ett större bidrag, men orosmolnen har börjat torna upp sig.

Inköpschefsindex steg förra månaden samtidigt som investerarnas förtroende dämpats ytterligare enligt ZEW-enkäten.

TORSDAG DEN 26 JULI

===================

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer juli

Konjunkturinstitutets barometerindikator över stämningsläget i den svenska ekonomin har kommit ned från toppnivåerna i höstas, men signalerar fortsatt att läget i ekonomin är klart starkare än normalt. Förtroendet hålls uppe av företagen, medan hushållen är mer pessimistiska än normalt.

I juli väntas barometerindikatorn ha sjunkit till 108,2 från 108,7 förra månaden, enligt SME Direkts prognosenkät. I tillverkningsindustrin, där optimismen längre varit störst, väntas konfidensindikatorn ha sjunkit till 115,3 från 116,1. Hushållsförtroendet har sjunkit i sju månader i rad, men väntas nu ha stigit till 97,2 från 96,8.

kl 9.30: SCB: arbetslöshet juni

Arbetsmarknadssiffrorna har överraskat positivt under året och analytikerna tror att den goda utvecklingen höll i sig även i juni. Enligt SME Direkts prognosenkät väntas den säsongsrensade arbetslösheten i Sverige vara oförändrat 6,1 procent i juni, från i maj. Icke-säsongsrensat väntas en arbetslöshet på 6,9 procent, jämfört med 6,5 procent månaden före.

I maj sjönk arbetslösheten till 6,1 procent från 6,3 procent månaden före, snäppet lägre än förväntningarna på 6,2 procent i SME Direkts prognosenkät.

Swedbank, som haft en förhållandeljus syn på svenska arbetsmarknadsutsikter, ser flera skäl till att den goda utvecklingen på arbetsmarknaden kan börja dämpas framöver.

”Ökningstakten i antalet personer i arbetsför ålder bromsar nu in dels av demografiska skäl men också av det faktum att antalet asylsökande har minskat kraftigt. Efterfrågan på arbetskraft är visserligen fortsatt hög men statistik över antalet vakanser och företagens bedömning om att det blir allt svårare att hitta den kompetens som efterfrågas talar för en dämpning”, skriver Swedbanki ett marknadsbrev.

kl 13.45: ECB: räntebesked

Styrräntorna väntas lämna oförändrade och tillgångsköpprogrammet väntas avslutas i december. Fokus ligger därför på eventuella förändringar i utsikterna och räntehöjningar nästa år. En faktor som dock bidrar till att minska intresset för julimötet är att den ekonomiska bilden i euroområdet är i stort sett oförändrad jämfört med juni.

”Julimötet väntas inte bjuda på mycket ny information, men vissa ECB-ledamöter ansåg att Draghis kommunikation var för duvaktig och kommer trycka på för vissa modifieringar”, skriver Nordea i ett marknadsbrev.

kl 14.30: ECB: presskonferens med Mario Draghi

Stort fokus kommer sannolikt hamna på tidpunkten för den första räntehöjningen.

Enligt uppgifter till Reuters är beslutsfattarna i ECB splittrade i synen på när ECB kan börja höja räntorna nästa år, några menar att en höjning är möjlig redan i juli 2019, medan andra utesluter att den första höjningen kommer före hösten.

I juni meddelade ECB att de räknar med att hålla styrräntorna på nuvarande nivåer till åtminstone sommaren 2019, vilket är öppet för olika tolkningar.

Bidragande till osäkerheten kring vad som menas med sommaren är att formuleringen har ändrats i pressmeddelandet på olika språk. I franska, tyska och maltesiska versionerna hette det tidigare att räntorna skulle ligga kvar ”till och med slutet av sommaren”, vilket i efterhand har ändrats till ”över” sommaren.

”Ordförande Draghi kommer garanterat frågas om det men kommer sannolikt inte ge någon specifik tidpunkt då centralbanken vill hålla alla dörrar öppna”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

FREDAG DEN 27 JULI

==================

kl 9.30: SCB: detaljhandel juni

Detaljhandeln var svag under vintern, men har bättre tagit fart de senaste månaderna. I maj steg försäljningen med 3,1% y/y, något lägre än de urstarka april-siffrorna som var långt över väntade 2,0%.

Ett frågetecken för konsumtionen är konsumentförtroendet, som minskat sju månader i rad till en nivå som är svagare än normalt.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas den svenska detaljhandelns försäljning ha ökat med 2,5 procent i juni jämfört med motsvarande månad föregående år.