News Ticker

Veckans makrohändelser

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER 24-26 OKTOBER

ONSDAG DEN 24 OKTOBER

=====================

kl 9.30: Riksbanken: räntebesked

Väntas hålla räntan oförändrad vid detta möte, även om Henry Ohlsson och kanske även Martin Flodén kommer reservera sig.

En räntehöjning närmar sig. Visserligen har BNP och arbetslöshet varit lite svagare, men det senaste inflationsutfallet var i linje med Riksbankens prognos och gav lugnande besked om den underliggande inflationen. Riksbanken har också indikerat en lite ökad tolerans för enskilda dataavvikelser.

Vid förra mötet talade Riksbanken om en höjning i december eller februari, och frågan är om de behåller den formuleringen eller om de gör en markering åt att de lutar mot december, som en del bedömare tror.

kl 10.00: EMU: PMI (prel) oktober

Det kombinerade PMI väntas ha sjunkit till 53,8 från 54,1, då tjänste-PMI väntas ha sjunkit till 54,4 från 54,7 och industri-PMI till 52,9 från 53,2.

kl 15.45: USA: Markit PMI (prel) oktober

Små förändringar väntas med en liten nedgång för industrin men liten uppgång för tjänstesektorn.

kl 16.00: BOC: räntebesked

Av 36 bedömare i Reuters enkät väntar sig 34 en höjning med 25 punkter till 1,75 procent, medan endast två spår oförändrat.

På fredagen kom KPI-utfallet för september in klart lägre än väntat, vilket bör försäkra BOC om att den senaste tidens ryck uppåt i bensinpriser och andra reserelaterade tjänster är övergående.

Kärn-KPI kring 2% är i linje med en ekonomi som går för full kapacitet, men som inte tyder på överhettning och detta bör ge BOC utrymme att fortsätta med sina gradvisa räntehöjningar.

kl 20.00: Fed: Beige Book

Den regionala konjunkturrapporten som ger ett underlag inför nästa FOMC-möte den 7-8 november, där få väntar sig någon ränteförändring. Fokus ligger även denna gång på bland annat lönerna och konsekvenser av handelskonflikten.

TORSDAG DEN 25 OKTOBER

======================

kl 9.00: KI: konjunkturbarometer oktober

Steg svagt i september, med uppgång främst för detaljhandel och tjänstesektor medan tillverkningsindustrin sjönk från en hög nivå.

Den samlade barometerindikatorn väntas nu ha sjunkit till 110,6 i oktober, enligt SME Direkts enkät.

kl 9.30: RGK: prognos över lånebehovet

En ny prognos som även täcker året 2020.

Swedbank noterar att Riksgälden i juni reviderade ned nettolånebehovet kraftigt, men lät obligationsupplåningen i kronor var oförändrad på 32 miljarder kronor i år och 30 miljarder nästa år. De bedömde att en mindre emissionsvolym från den redan låga nivån skulle försämra marknadslikviditeten än mer.

Utfallet för statens betalningar sedan juniprognosen har, i stort sett, utfallit i linje med prognos. Budgetsaldot har varit lite bättre än väntat vilket främst hänger samman med lägre utgifter från myndigheter, medan skatteinkomsterna kommit in lite sämre än väntat.

Skattekontot är fortsatt av intresse. I juni bedömde Riksgälden att Riksbanken skulle inleda gradvisa höjningar under första halvåret 2019, vilket skulle föranleda ett fortsatt kapitalinflöde på skattekontot.

”Det skall bli intressant att se om Riksgälden tidigarelägger den första höjningen något och om det medför en förändrad syn på skattekontots utveckling”, skriver Swedbank.

kl 10.00: Norges Bank: räntebesked

Vid förra mötet höjde centralbanken räntan med 25 punkter men sänkte samtidigt räntebanan något. Analytikerna är eniga om att räntan kommer att lämnas oförändrad vid detta möte.

Handelsbanken noterar att den sänkta banan indikerade en lite ökad oro för inverkan från handelskonflikterna och att Norges Bank blivit lite mer försiktiga. Inflationen kom in högre än väntat i september men det finns lediga resurser på arbetsmarknaden. Aktiemarknaderna har också visat en korrektion.

”Vi tror att det är alltför tidigt för Norges Bank att dra slutsatsen utsikterna har ändrats i någon betydande grad sedan september, och vi tror att direktionen ska behålla sin strategi, där räntan inte väntas ändras förrän i mars nästa år”, skriver Handelsbanken.

kl 10.00: Tyskland: IFO-index oktober

Har sjunkit successivt under året men vände upp efter sommaren. Väntas nu ha sjunkit igen till 103,1 från 103,7.

Nulägesindex antas ha sjunkit till 105,8 från 106,4 medan det framåtblickande indexet spås ha sjunkit till 100,3 från 101,0.

kl 13.45: ECB: räntebesked

Väntas lämna styrräntorna oförändrade vid detta möte. Nettotillgångsköpen, som dragits ned till 15 miljarder euro per månad från oktober, väntas avslutas till årsskiftet som planerat och ECB antas även behålla den framåtblickande guidningen.

Capital Economics noterar att ECB har gett en del blandade signaler på senare tid, där en del ledamöter ser en första höjning nästa sommar medan andra talat om fjärde kvartalet 2019 som mer sannolikt.

”Vi tvivlar på att de ska ändra sin guidning om att räntan ska vara oförändrad ’genom sommaren’ vid mötet. Men de kommer att betona att timingen för den första höjningen kommer att vara databeroende. Givet våra förväntningar om att tillväxten kommer att vara stabil och kärninflationen tillta så ser vi en första höjning i september”, skriver Capital Economics.

kl 14.30: ECB: pressträff med Mario Draghi

ECB-chefen varnade vid det senaste EU-toppmötet för risker från protektionism, skuggbankssektorn och brott mot EU:s budgetregler, och det lär vara ämnen som tas upp vid pressträffen.

En annan fråga lär vara strategin för återinvesteringar när ECB:s andelsberäkning görs om från årsskiftet.

Bedömare spår endast försiktiga förändringar även om det i viss mån skulle kunna påverkar till exempel Italiens obligationer. Någon större ”operation twist” (med medvetna löptidförskjutningar) lär det inte bli.

FREDAG DEN 26 OKTOBER

=====================

kl 9.30: SCB: detaljhandel september

Har haft en trög utveckling under sommaren, men nu väntas detaljhandeln ha ökat med 1,7 procent i årstakt.

”Efter en svag detaljhandel under sommaren inleddes hösten med ett bättre tonläge, något som väntas bekräftas då data för september publiceras. Framförallt är det sällanköpsvaruhandeln som väntas återta tappad mark drivet av ett uppdämt behov”, skriver Swedbank.

kl 14.30: USA: BNP (est) 3 kv

Väntas visa en tillväxt på 3,3 procent i beräknad årstakt, ned från 4,2 procent andra kvartalet. Inflationen (kärn-PCE) väntas ligga kvar på 2,1 procent.

Commerzbank noterar att den främsta drivkraften för tillväxten återigen väntas bli privatkonsumtionen, som får skjuts av arbetsmarknaden och skattesänkningarna. Även en betydande ökning i de offentliga utgifterna väntas, och företagens investeringar antas ha stärkts. Lagren kan också ha fyllts på inför de höjda tullarna, men det lär ha motverkats av ökad import.

”Vi tror att uppgången fortsätter, om än i långsammare takt, då Feds räntehöjningar i allt högre grad dämpar tillväxten och de finanspolitiska stimulanserna avtar nästa år”, skriver Commerzbank.